• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Informujemy, że stosownie do postanowień §35 w związku z §140 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został umieszczony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym ([POBIERZ-projekt][POBIERZ-wniosek]). W związku z powyższym można zgłaszać ewentualne uwagi w terminie do dnia 15 lipca br. również na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie zostanie uznany za uzgodnienie projektu.

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności uczelni na posiedzenie Senatu Politechniki Koszalińskiej, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie 01.01-30.06.2015 roku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK). 
Powyższe informacje w terminie do dnia 6-go lipca 2015 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową w roku 2016, uprzejmie proszę o przygotowanie materiału merytorycznego w tym zakresie, jednocześnie proszę o dogłębne przeanalizowanie treści wniosku. 

Tylko te zadania będą mogły być realizowane w roku 2016, które zostały zgłoszone we wniosku.

W przypadku wnioskowania o dany rodzaj dofinansowania, proszę o rozwinięcie poszczególnych punktów wzoru formularza zgodnego z wymogami MNiSzW.

Jednocześnie proszę, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2012 z dnia 27-go sierpnia 2012 roku w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową oraz zarządzeniem Rektora nr 23/2014 z dnia 10-go czerwca 2014 roku o złożenie imiennych oświadczeń.

Wnioski (pobierz-WNIOSEK) oraz imienne oświadczenia (pobierz-OŚWIADCZENIE) należy składać w formie podpisanego wydruku w Dziekanacie, pok. 115C oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02-go lipca 2015 roku.

W związku z możliwością ubiegania się w 2015 roku przez uczelnie wyższe o dotację z budżetu województwa zachodniopomorskiego na określone przedsięwzięcia naukowe zwracam się z prośbą o przekazanie do Dziekanatu Nauki WILŚiG PK rankingu planowanych do dofinansowania z budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2015 przedsięwzięć wg załączonej tabelki (link), wypełnionej zgodnie z zasadami udzielania dotacji (link). 

W związku z przyznaniem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2015 roku (decyzja MNiSW nr 215358/E-374/M/2015) informuję, że warunkiem uruchomienia finansowania tematu jest złożenie w Dziekanacie pok. 115 C w terminie: do dnia 22-go maja 2015 roku następujących dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć w formie: wydruku oraz elektronicznej przesłać na adres dziekanatu nauki.