• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z przygotowywanym raportem z działalności naukowej i rozwoju kadry pracowników WILŚiG PK, proszę o mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) aktualizację informacji przedstawionych poniżej, w terminie do 09.03.2017 r. 

W związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raportu z wykorzystania środków dotacji na działalność statutową za rok 2017 w systemie OSF, uprzejmie proszę o opracowanie danych zgodnie z formularzem dostosowanym do potrzeb Katedr/Zakładów/Laboratoriów (POBIERZ).
Powyższe informacje w nieprzekraczalnym terminie do 16-go marca 2018 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 109C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z koniecznością uzyskania danych do sporządzenia sprawozdania PNT-01/s o działalności badawczej i rozwojowej, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o ilości czasu pracy poświęconego w 2017 r. na działalność badawczą i rozwojową zatrudnionych pracowników. Informacje należy podać w procentach, zgodnie z wyjaśnieniami wg załączonej instrukcji (Załącznik 1; Załącznik 2);

Proszę o przekazanie danych do Dziekanatu Nauki (pok. 109C) w terminie do 1 marca 2018 r.

W nawiązaniu do §4 i §5 Regulaminu Zamówień Publicznych (Zarządzenie Rektora PK Nr 43/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.) zobowiązującego do sporządzenia rocznego planu zamówień publicznych, proszę o wypełnienie formularza potrzeb w zakresie dostaw aparatury, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia oraz usług (POBIERZ: Formularz).
Wypełnione formularze w terminie do dnia 9-go lutego 2018 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 109C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 109C) w terminie do 31. stycznia 2018 roku wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2017 (pobierz: wniosek o nagrodę indywidualną - POBIERZ, wniosek o nagrodę zespołową - POBIERZ). Przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród - podstawa prawna - POBIERZ. Wnioski należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..