• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z opracowywanym przez Dział Nauki PK sprawozdaniem na Senat Politechniki Koszalińskiej za 2016 rok, zwracamy się z prośba o przedstawienie wykazów:
- umów zawartych w roku akademickim 2016/2017 pomiędzy Jednostką a sektorem gospodarki z wyłączeniem działań dotyczących UDB, DWB oraz projektów unijnych;
- efektów ilościowych uczestnictwa zespołów badawczych Jednostki w HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*;
- pracowników jednostki zgłoszonych/pełniących rolę eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*.

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, zwracam się z prośbą o przekazanie w wersji papierowej oraz elektronicznej wniosków na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje, seminaria) w roku 2018 - wg załącznika nr 1.
Wnioski proszę dostarczyć do Dziekanatu Nauki najpóźniej do dnia 11.09.2017 r. Wersję elektroniczną należy przesłać na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMULARZ KOJARZENIA PODMIOTÓW „Find your partner for LIFE !”, który ma za zadanie pomóc w znalezieniu podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach projektów LIFE (LINK).

Wiele firm liczy na współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność w podobnym obszarze. Często wręcz uzależnia od tego powodzenie swoich projektów. Współpraca kilku podmiotów zwiększa przecież szanse na powodzenie, wzbogaca i uatrakcyjnia projekt. Tym bardziej, że Komisja Europejska zaleca i wręcz promuje przedsięwzięcia napisane i zaprojektowane do realizacji przez kilka podmiotów. Niekiedy trudno takie firmy wychwycić. Brakuje na rynku odpowiednich instrumentów, wyszukiwarek i możliwości sprawnego kontaktu z osobami oddelegowanymi właśnie do nawiązywania współpracy i kontaktowania się z bezpośrednio zainteresowanymi osobami.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza.  Kluczowe jest wybranie obszaru zainteresowań i krótki opis przedsięwzięcia, nad którym Państwo pracujecie. W najbliższym czasie pojawi się na stronie baza potencjalnych beneficjentów, którzy szukają partnerów do realizacji swoich projektów.

W związku z  terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. 2015, poz. 1462) informuję, że wnioski składa się elektronicznie.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) oraz papierowej w Dziekanacie Nauki (3 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) w terminie do 18.07.2017 roku.

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2018 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszelkie informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693).

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmują zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną  infrastrukturę badawczą.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) oraz papierowej w Dziekanacie Nauki (3 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) w terminie do 18.07.2017 roku.