• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W nawiązaniu do §4 i §5 Regulaminu Zamówień Publicznych (Zarządzenie Rektora PK Nr 43/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r.) zobowiązującego do sporządzenia rocznego planu zamówień publicznych, proszę o wypełnienie formularza potrzeb w zakresie dostaw aparatury, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia oraz usług (POBIERZ: Formularz).
Wypełnione formularze w terminie do dnia 9-go lutego 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie OSF raportu z wykorzystania środków dotacji na działalność statutową za rok 2015, uprzejmie proszę o opracowanie danych zgodnie z załącznikiem (POBIERZ: Załącznik) dostosowanym do potrzeb Katedr/Zakładów/Laboratoriów. 
Wypełnione formularze w terminie do dnia 23-go lutego 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że Dział Nauki PK przygotowuje uczelniany informator z ofertą dla przemysłu (POBIERZ: Koncepcja informatora). W związku z tym prosimy o wypełnienie formularza (POBIERZ: Załącznik) z krótką charakterystyką tematyki prowadzonych usług badawczych, laboratoryjnych, eksperckich, technologicznych oraz projektowych. 
Wypełnione formularze w terminie do dnia 8-go lutego 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności uczelni, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat:

 • projektów złożonych do Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT 2020 oraz zgłoszeń na Eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT 2020 w 2015 roku (POBIERZ: TABELA 01 i 02)*,
 • współpracy z sektorem gospodarki, z wyłączeniem działań dot. UDB, DWB oraz projektów unijnych w 2015 roku (POBIERZ: TABELA 03)*.

Powyższe informacje w terminie do dnia 22-go stycznia 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - Pliki źródłowe udostępnione przez Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej.