• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze to instrument wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które zostaną utworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień badawczych wpisujących się w regionalne specjalizacje, zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków naukowych.

Dziennik Gazeta Prawna rozpoczyna III edycję konkursu i cyklu redakcyjnego pod nazwą „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki".

Cykl redakcyjny rozpocznie się w styczniu 2016 roku. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs „Eureka! DGP" przez polskie uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe PAN. Pod uwagę brane będą wynalazki, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2013-2014.

Celem akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego młodych wynalazców. Cykl jest również okazją promocji dla uczelni, która może dzięki niemu przedstawić całej Polsce swoje nieprzeciętne naukowe dokonania.

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2016 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszelkie informacje zawarte są w nowym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693).

Pojęcie dużej infrastruktury badawczej obejmuje zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki.

Wnioski należy składać w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 06.11.2015 roku w wersji :

 • elektronicznej w systemie OSF (Link
 • papierowej (2 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy). 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.

Jednocześnie informujemy, że treść powyższych aktów prawnych znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl. Prosimy o przygotowanie ich w 2-ch egzemplarzach oraz wpisanie osób sporządzających i wypełniających wnioski. Obowiązuje dwustronne drukowanie treści wniosków.

Prosimy o dostarczenie przygotowanych wniosków w formie papierowej do Dziekanatu Nauki pok. 115C oraz przesłanie wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30 października 2015 roku.

Szczegóły na stronie Działu Nauki PK (link).

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15.09.2015 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • OPUS 10 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów),
 • SONATA 10 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora),
 • PRELUDIUM 10 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora),
 • POLONEZ 1 (projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy i współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND).

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu. Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkursy trwają do 15 grudnia 2015 r.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 11 grudnia 2015 r.
Na stronie internetowej Działu Nauki (link) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku.

Zachęcamy również do zapoznania się z przydatną informacją dotyczącą szczegółów składanych wniosków, dostępną również na stronie Działu Nauki PK - zakładka projekty badawcze (link). Tekst ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie ncn.qov.pl. Zachęcamy wszystkich pracowników Wydziału do wzięcia udziału w niniejszej edycji konkursowej.