• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki (ZKLN) organizuje po raz kolejny konkurs „Zachodniopomorskie Noble”, którego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki naszego województwa. W ośmiu kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych zostaną nagrodzone prace wykonane w roku 2015 i spełniające wymogi najwyższych standardów (POBIERZ: Regulamin konkursu).

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów do nagrody w terminie do 15 kwietnia 2016 roku w Dziekanacie - pokój 115C.

Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w “IncoNet EaP Summer School 2016: Energy Efficiency. International Project Management – from Theory to Practice”, która odbędzie się w dniach 13-17 czerwca 2016 r. w Wiedniu.

Zaproszenie do szkoły letniej skierowane jest do naukowców, rozpoczynających kariery naukowe i kierowników projektów badawczych z państw Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz z państw stowarzyszonych. Aplikować mogą naukowcy aktywni w obszarze badań dotyczących efektywności energetycznej i jednocześnie zainteresowani udziałem w programie Horyzont 2020 w priorytetach Doskonała baza naukowa (Działania Marii Skłodowskiej-Curie) oraz Wyzwania społeczne (Bezpieczna, Czysta i Efektywna Energia). 

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15.09.2015 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • OPUS 11 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów),
 • SONATA 11 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora),
 • PRELUDIUM 11 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora),
 • POLONEZ 2 (projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy i współfinansowane z programu ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND).

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu. Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez wnioskodawcę, należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Konkursy trwają do 15 czerwca 2016 r.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 10 czerwca 2016 r.
Na stronie internetowej Działu Nauki (link) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku.

Zachęcamy również do zapoznania się z przydatną informacją dotyczącą szczegółów składanych wniosków, dostępną również na stronie Działu Nauki PK - zakładka projekty badawcze (link). Tekst ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie ncn.qov.pl.

W związku z opracowywanym raportem z badań naukowych i rozwoju kadry WILŚiG PK, uprzejmie proszę o aktualizację danych w zakresie uczestnictwa w organizacjach naukowo-technicznych i innych w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem (ZAŁĄCZNIK - POBIERZ). Wypełnione formularze w terminie do dnia 11-go marca 2016 roku należy przesłać w  formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z dołączonym materiałem (POBIERZ: Załącznik*). W terminie do dnia 18.02.2016 r. proszę o wskazanie:
- zainteresowanych zespołów wydziału i ich kierowników,
- zakresu kompetencji zespołu do realizacji "potencjalnych pól współpracy w ramach projektu".

Informacje proszę należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - Materiały źródłowe z Działu Nauki PK