• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności uczelni, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat:

 • projektów złożonych do Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT 2020 oraz zgłoszeń na Eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT 2020 w 2015 roku (POBIERZ: TABELA 01 i 02)*,
 • współpracy z sektorem gospodarki, z wyłączeniem działań dot. UDB, DWB oraz projektów unijnych w 2015 roku (POBIERZ: TABELA 03)*.

Powyższe informacje w terminie do dnia 22-go stycznia 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - Pliki źródłowe udostępnione przez Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej.

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności uczelni, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie 01.07-31.07.2015 roku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK). 
Powyższe informacje w terminie do dnia 22-go stycznia 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 15. stycznia 2016 roku wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2015 (pobierz: wniosek o nagrodę indywidualną - LINK, wniosek o nagrodę zespołową - LINK). Jednocześnie informuję, że uległy zmianie przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród (podstawa prawna - LINK). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2015 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • SYMFONIA 4 - na międzydziedzinowe projekty badawcze,
 • ETIUDA 4 - na stypendia doktorskie w ośrodkach zagranicznych,
 • FUGA 5 - na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.orq.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.