• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 15. stycznia 2016 roku wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2015 (pobierz: wniosek o nagrodę indywidualną - LINK, wniosek o nagrodę zespołową - LINK). Jednocześnie informuję, że uległy zmianie przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród (podstawa prawna - LINK). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2015 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • SYMFONIA 4 - na międzydziedzinowe projekty badawcze,
 • ETIUDA 4 - na stypendia doktorskie w ośrodkach zagranicznych,
 • FUGA 5 - na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.orq.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w dniu 16.12.2015 r. nową edycję konkursu na finansowanie projektów zakładających wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych TANGO 2.

Nabór wniosków jest dwuetapowy i obejmuje:

 • I etap realizowany przez NCN - nabór wniosków wstępnych,
 • II etap realizowany w NCBR - nabór wniosków pełnych.

Wniosek wstępny (w języku polskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.orq.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki PK w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki PK w terminie do 10.03.2016 r.

Konkurs wstępny zamykany jest w dniu 15 marca 2016 r.

Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju (NCBiR) ogłosił w dniu 14.12.2015 r. VII edycję konkursu w Programie LIDER skierowanym do młodych naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Program adresowany jest do osób, które:

 • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu,
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER,
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego zespołu badawczego,
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa od 14.01.2016 r. do 14.03.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.09.2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443).
W związku z powyższym od stycznia 2016 zmianie ulega analityka kont w systemie księgowym dostosowana do struktury kosztów (część B II 3.) zgodnych z załącznikiem nr 6 powyższego rozporządzenia.