• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności uczelni na posiedzenie Senatu Politechniki Koszalińskiej, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie 01.01-30.06.2016 roku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK). 
Powyższe informacje w terminie do dnia 14-go lipca 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.06.2016 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • MAESTRO 8 - realizacja pionierskich badań naukowych, interdyscyplinarnych i ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 8 - projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
 • SONATA-BIS 6 - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zamknięcie konkursów - 15 września 2016 r.

W związku z terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową w roku 2017, uprzejmie proszę o przygotowanie materiału merytorycznego w tym zakresie, jednocześnie proszę o dogłębne przeanalizowanie treści wniosku. 

Tylko te zadania będą mogły być realizowane w roku 2017, które zostały zgłoszone we wniosku.

W przypadku wnioskowania o dany rodzaj dofinansowania, proszę o rozwinięcie poszczególnych punktów wzoru formularza zgodnego z wymogami MNiSzW.

Jednocześnie proszę, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2012 z dnia 27-go sierpnia 2012 roku w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową oraz zarządzeniem Rektora nr 23/2014 z dnia 10-go czerwca 2014 roku o złożenie imiennych oświadczeń.

Wnioski (pobierz-WNIOSEK) oraz imienne oświadczenia (pobierz-OŚWIADCZENIE) należy składać w formie podpisanego wydruku w Dziekanacie, pok. 115C oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-go lipca 2016 roku.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  (Dz.U. 2015, poz. 1443).

 

Prosimy w terminie do 24.06.2016 roku o zgłaszanie propozycji prezentacji w ramach IV Międzynarodowych Targów Innowacji i Nowych Technologii Inno-Tech Expo, które odbędą się w Kielcach w terminie 27-28 października 2016 r. (LINK). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatorów - LINK.

Propozycje należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 10. czerwca 2016 roku wniosków dotyczących przyznania nagród rektora dla nauczycieli akademickich za wyróżniające i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2015.

Regulamin przyznawania nagród znajduje się na stronie BIP Politechniki Koszalińskiej z zakładce „Akty prawne/Uchwały Senatu/Rok 2013/uchwała nr 47” (LINK). Druki wniosków odnośnie nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dostępne są na stronie internetowej Działu Nauki PK (LINK). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Dziekanacie (pok. 115C) i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.