• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Rozpoczęta została 45 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W 2016 r. Konkurs został przywrócony po 7-letniej przerwie. Konkurs w swojej ponad 40-letniej tradycji zdobył znaczące uznanie nie tylko wśród absolwentów i młodych naukowców, ale również w branżach związanych z budownictwem, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji w postaci Nagród Ministra do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedzin objętych zakresem Konkursu. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek oraz dyplomów honorowych. Do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa zgłaszane mogą być: prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne (obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody) oraz publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Powyższe wnioski w terminie do dnia 5-go maja 2017 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegóły:
- pismo (LINK),
- załącznik (LINK),
- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - szczegóły konkursu (LINK).

W związku z przydziałem środków na dofinansowanie działalności statutowej informujemy, że warunkiem uruchomienia finansowania tematów jest złożenie w Dziekanacie pok. 115C w terminie do dnia 25-go kwietnia 2017 roku następujących dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej przesłać na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - dokumenty pochodzą ze strony Działu Nauki PK (LINK).

W związku z koniecznością umieszczenia tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku w planie zadaniowo-finansowym prosimy o złożenie w Dziekanacie pok. 115C w terminie: do dnia 10-go kwietnia 2017 roku wniosków o realizację tych badań i prac rozwojowych (LINK) w formie wydruku oraz elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga:
Wnioski o przeprowadzenie badań w roku 2017 dotyczą tylko tematów zgłoszonych do MNiSzW w roku 2016.

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności WILŚiG, uprzejmie proszę o informację na temat efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK).

Powyższe informacje w terminie do dnia 6-go kwietnia 2017 roku należy formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ocena potencjału naukowego jednostki obejmuje między innymi mobilność pracowników jednostki, w tym ich pobyty naukowe w innych ośrodkach naukowych oraz podmiotach wdrażających wyniki badań naukowych. 

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie wykazu osób (LINK), którzy brali udział w prowadzeniu badań naukowych przez okres (łącznie) co najmniej 3 miesięcy w latach 2013÷2016*. 

Informacje w terminie do dnia 14-go marca 2017 roku należy w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* - Suma okresów pobytu w innych ośrodkach naukowych ma wynosić co najmniej 3 miesiące.