• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności WILŚiG, uprzejmie proszę o informację na temat efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie od 01.01 do 31.12.2016 roku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK).

Powyższe informacje w terminie do dnia 6-go kwietnia 2017 roku należy formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ocena potencjału naukowego jednostki obejmuje między innymi mobilność pracowników jednostki, w tym ich pobyty naukowe w innych ośrodkach naukowych oraz podmiotach wdrażających wyniki badań naukowych. 

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie wykazu osób (LINK), którzy brali udział w prowadzeniu badań naukowych przez okres (łącznie) co najmniej 3 miesięcy w latach 2013÷2016*. 

Informacje w terminie do dnia 14-go marca 2017 roku należy w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* - Suma okresów pobytu w innych ośrodkach naukowych ma wynosić co najmniej 3 miesiące.

W związku z przygotowywanym raportem z działalności naukowej i rozwoju kadry pracowników WILŚiG PK, proszę o mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) aktualizację informacji przedstawionych poniżej, w terminie do 10.03.2017 r. 

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2017 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszelkie informacje zawarte są w nowym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693).

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmują zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą.

Wnioski należy składać w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 04.08.2016 roku w wersji :

Politechnika Koszalińska planuje zakupić ogólnouczelnianą licencję oprogramowania MATLAB - licencja Total Academic Headcount (TAH), która umożliwi wszystkim pracownikom i studentom uczelni korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi. Oprogramowanie można będzie zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań, z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne. W ramach licencji TAH dostępnych będzie 18 modułów z konfiguracji podstawowej oraz 32 moduły z konfiguracji rozszerzonej. Wykaz modułów znajduje się w załączniku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK).

Proszę o mailowe wskazanie potrzebnych modułów z wykazu konfiguracji rozszerzonej w terminie do 15.07.2016.