• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2017 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszelkie informacje zawarte są w nowym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693).

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmują zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą.

Wnioski należy składać w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 04.08.2016 roku w wersji :

Politechnika Koszalińska planuje zakupić ogólnouczelnianą licencję oprogramowania MATLAB - licencja Total Academic Headcount (TAH), która umożliwi wszystkim pracownikom i studentom uczelni korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi. Oprogramowanie można będzie zainstalować na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencję TAH można wykorzystać w dydaktyce oraz przy realizacji projektów i badań, z zastrzeżeniem, że są one niekomercyjne. W ramach licencji TAH dostępnych będzie 18 modułów z konfiguracji podstawowej oraz 32 moduły z konfiguracji rozszerzonej. Wykaz modułów znajduje się w załączniku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK).

Proszę o mailowe wskazanie potrzebnych modułów z wykazu konfiguracji rozszerzonej w terminie do 15.07.2016.

W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności uczelni na posiedzenie Senatu Politechniki Koszalińskiej, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie 01.01-30.06.2016 roku (Pobierz-ZAŁĄCZNIK). 
Powyższe informacje w terminie do dnia 14-go lipca 2016 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 15.06.2016 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • MAESTRO 8 - realizacja pionierskich badań naukowych, interdyscyplinarnych i ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
 • HARMONIA 8 - projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.
 • SONATA-BIS 6 - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zamknięcie konkursów - 15 września 2016 r.

W związku z terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową w roku 2017, uprzejmie proszę o przygotowanie materiału merytorycznego w tym zakresie, jednocześnie proszę o dogłębne przeanalizowanie treści wniosku. 

Tylko te zadania będą mogły być realizowane w roku 2017, które zostały zgłoszone we wniosku.

W przypadku wnioskowania o dany rodzaj dofinansowania, proszę o rozwinięcie poszczególnych punktów wzoru formularza zgodnego z wymogami MNiSzW.

Jednocześnie proszę, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2012 z dnia 27-go sierpnia 2012 roku w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową oraz zarządzeniem Rektora nr 23/2014 z dnia 10-go czerwca 2014 roku o złożenie imiennych oświadczeń.

Wnioski (pobierz-WNIOSEK) oraz imienne oświadczenia (pobierz-OŚWIADCZENIE) należy składać w formie podpisanego wydruku w Dziekanacie, pok. 115C oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06-go lipca 2016 roku.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  (Dz.U. 2015, poz. 1443).