• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2018, uprzejmie proszę o przygotowanie materiału merytorycznego w tym zakresie, jednocześnie proszę o dogłębne przeanalizowanie treści wniosku. 

Tylko te zadania będą mogły być realizowane w roku 2018, które zostaną zgłoszone we wniosku.

W przypadku wnioskowania o dany rodzaj dofinansowania, proszę o rozwinięcie poszczególnych punktów wzoru formularza zgodnego z wymogami MNiSzW.

Jednocześnie proszę, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2012 z dnia 27-go sierpnia 2012 roku w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową oraz zarządzeniem Rektora nr 23/2014 z dnia 10-go czerwca 2014 roku o złożenie imiennych oświadczeń.

Nowe wnioski (pobierz-WNIOSEK) oraz imienne oświadczenia (pobierz-OŚWIADCZENIE) należy składać w formie podpisanego wydruku w Dziekanacie, pok. 115C oraz przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07-go lipca 2017 roku.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  (Dz.U. 2015, poz. 1443).

Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 9. czerwca 2017 roku wniosków dotyczących przyznania nagród rektora dla nauczycieli akademickich za wyróżniające i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2016.

Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Dziekanacie (pok. 115C) i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z przyznaniem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku informuję, że warunkiem uruchomienia finansowania tematu jest złożenie w Dziekanacie pok. 115C w terminie: do dnia 31-go maja 2017 roku następujących dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć w formie: wydruku oraz elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - dokumenty pochodzą ze strony Działu Nauki PK (LINK).

W dniach 17.05.2017÷18.05.2017 planowana jest wizyta prof. Kena Browna, który jest wykładowcą matematyki w Letterkenny Institute of Technology w Irlandii. Serdecznie zapraszamy w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 11.00 na spotkanie w sali 208F, gdzie nasz gość przedstawi propozycje współpracy w ramach programu Erasmus+ z naszym Wydziałem.

Na podstawie §87 i 89 Statutu Politechniki Koszalińskiej, §4 oraz §6 ust. 6 Uchwały Senatu PK Nr 19/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego. Rada Wydziału ustala następujące progi punktowe:

 • pracownik dydaktyczny: 35 pkt.
 • asystent: 35 pkt.
 • adiunkt: 50 pkt.
 • doktor habilitowany oraz profesor (zatrudniony na podstawie umowy o pracę): 55 pkt.
 • profesor (zatrudniony na podstawie mianowania): 120 pkt.
 • Minimalny procentowy udział punktów za działalność naukową: 30%

* Załącznik (LINK)