• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W dniach 17.05.2017÷18.05.2017 planowana jest wizyta prof. Kena Browna, który jest wykładowcą matematyki w Letterkenny Institute of Technology w Irlandii. Serdecznie zapraszamy w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 11.00 na spotkanie w sali 208F, gdzie nasz gość przedstawi propozycje współpracy w ramach programu Erasmus+ z naszym Wydziałem.

Na podstawie §87 i 89 Statutu Politechniki Koszalińskiej, §4 oraz §6 ust. 6 Uchwały Senatu PK Nr 19/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego. Rada Wydziału ustala następujące progi punktowe:

 • pracownik dydaktyczny: 35 pkt.
 • asystent: 35 pkt.
 • adiunkt: 50 pkt.
 • doktor habilitowany oraz profesor (zatrudniony na podstawie umowy o pracę): 55 pkt.
 • profesor (zatrudniony na podstawie mianowania): 120 pkt.
 • Minimalny procentowy udział punktów za działalność naukową: 30%

* Załącznik (LINK)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ma przyjemność uruchomić kolejną, III edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.  Konkurs ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, w szczególności z obszarów:

 • poszukiwania i wydobycia węglowodorów,
 • dystrybucji paliw gazowych,
 • elektroenergetyki,
 • nowych zastosowań gazu ziemnego,
 • ochrony środowiska,
 • obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa,
 • oraz  w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Szczegóły na stronie: http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig/iii-edycja

Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki (ZKLN) organizuje po raz kolejny konkurs „Zachodniopomorskie Noble”, którego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki naszego województwa. W ośmiu kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych zostaną nagrodzone prace wykonane w roku 2016 i spełniające wymogi najwyższych standardów (POBIERZ: Regulamin konkursu).

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów do nagrody w terminie do 27 kwietnia 2017 roku w Dziekanacie - pokój 115C.

Rozpoczęta została 45 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W 2016 r. Konkurs został przywrócony po 7-letniej przerwie. Konkurs w swojej ponad 40-letniej tradycji zdobył znaczące uznanie nie tylko wśród absolwentów i młodych naukowców, ale również w branżach związanych z budownictwem, architekturą, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji w postaci Nagród Ministra do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedzin objętych zakresem Konkursu. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek oraz dyplomów honorowych. Do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa zgłaszane mogą być: prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne (obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody) oraz publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Powyższe wnioski w terminie do dnia 5-go maja 2017 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegóły:
- pismo (LINK),
- załącznik (LINK),
- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - szczegóły konkursu (LINK).