• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Zwracamy się z prośbą o złożenie w formie pisemnej w Dziekanacie (pok. 109C) i przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 19. stycznia 2018 roku raportów z realizacji tematów badawczych finansowanych w roku 2017 ze środków na działalność statutową oraz rozwój młodych naukowców.
Zaleca się takie opracowanie raportu, aby w sposób pełny przedstawiał istotę prowadzonych badań, zastosowaną metodykę oraz osiągnięte wyniki. Nierzetelnie przygotowane raporty będą zwracane do uzupełnienia.

Raport należy sporządzić wg wzoru nr 1 (POBIERZ - wzór 1).

Do raportu należy dodatkowo załączyć:
- kartę informacyjną jednostki (Katedra, Zakład) – zawierające zestawienie dorobku z badań naukowo- badawczych i rozwoju kadry w 2017 roku (POBIERZ - wzór 4 - nowy druk).
- wykaz publikacji naukowych i monografii opublikowanych w 2017 roku. Do wykazów zaleca się załączyć w formie papierowej kopie stron: tytułowej i redakcyjnej oraz spis treści. Wykaz publikacji należy przygotować w jednolitym układzie bibliograficznym zawierającym: nazwiska i imiona autorów; tytuł publikacji; miejsce publikacji; rok publikacji; numery stron publikacji.
wykaz pracowników zaliczonych do N0 - tj. uwzględnianych w liczbie N*, którzy byli zatrudnieni w jednostce i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych w 2017 roku.

Przypominamy również, że publikacje muszą obowiązkowo znajdować się w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl) z afiliacją WILŚiG PK (ID 1273) lub niższą w tej strukturze - LINK.

logo Narodowego Centrum Nauki

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem MINIATURA 1  Narodowe Centrum Nauki informuje, że środki finansowe przeznaczone na ten cel na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 87/2017 r. z dnia 12 października 2017 r.  w wysokości 30 mln zł zostały już rozdysponowane w blisko 70% (stan na dzień 3 listopada 2017 r. to 20 733 738 zł).

Dodatkowo Centrum informuje, że na ocenę merytoryczną oczekują wnioski, których łączny koszt przekracza wielokrotnie pozostałe jeszcze do rozdysponowania w konkursie MINIATURA 1 środki finansowe (łączna wartość wniosków złożonych wg stanu na dzień 3 listopada 2017 r. wynosi 63 561 763 zł).

W związku z powyższym Centrum doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA 1. Centrum zapewnia, że będzie kontynuować w roku 2018 r. konkurs MINIATURA (pod nazwą MINIATURA 2). Niezależnie od powyższego, w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.

W związku z opracowywanym przez Dział Nauki PK sprawozdaniem na Senat Politechniki Koszalińskiej za 2016 rok, zwracamy się z prośba o przedstawienie wykazów:
- umów zawartych w roku akademickim 2016/2017 pomiędzy Jednostką a sektorem gospodarki z wyłączeniem działań dotyczących UDB, DWB oraz projektów unijnych;
- efektów ilościowych uczestnictwa zespołów badawczych Jednostki w HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*;
- pracowników jednostki zgłoszonych/pełniących rolę eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*.

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, zwracam się z prośbą o przekazanie w wersji papierowej oraz elektronicznej wniosków na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje, seminaria) w roku 2018 - wg załącznika nr 1.
Wnioski proszę dostarczyć do Dziekanatu Nauki najpóźniej do dnia 11.09.2017 r. Wersję elektroniczną należy przesłać na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.