• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Rektor Politechniki Koszalińskiej wprowadził instrukcję w sprawie sposobu i formy przekazywania rektorowi wniosków przez wydziały uczelni dotyczących podpisywanych przez rektora w imieniu uczelni umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi (dot. porozumień, listów intencyjnych) - PISMO OKÓLNE Nr 5/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 16 października 2017 r..

- Instrukcja (LINK)
- Wniosek o zawarcie umowy o współpracę (LINK)

Zmiany organizacyjne oraz nowe funkcjonalności zaimplementowane w nowej aplikacji PBN w lipcu br. (LINK)

Na podstawie Zarządzenia Nr 34/2015 (LINK) Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on w Politechnice Koszalińskiej do obowiązków wydziałowych koordynatorów należy: 

 • nadzór nad realizacja i terminowością zadań,
 • kontrola poprawności danych przekazywanych przez jednostkę;
 • współpraca z Uczelnianym Centrum Technologii Informatycznych (UCTI) w zakresie masowego importu danych pracowniczych i studenckich, w szczególności przy analizie błędów zgłaszanych przez System po wykonanym imporcie danych;
 • współpraca z jednostkami administracji centralnej w zakresie obowiązkowych sprawozdań uczelni, opartych o dane jednostki.

Do obowiązków operatorów należy:

 • wprowadzanie i edycja danych z zakresu przewidzianego dla danego operatora,
 • przestrzeganie poprawności importowanych danych,
 • przestrzeganie wskazanych terminów importu danych,
 • zgłaszanie właściwemu koordynatorowi zauważonych błędów w przekazywanych danych.

Operatorzy do Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (POLON) na podstawie załącznika nr 2 wprowadzają informacje o:

 • publikacjach w czasopismach naukowych oraz monografiach naukowych (nadzorują poprawność i terminowość wprowadzania danych przez pracowników Katedry/Zakładu w bazie PBN), 
 • uzyskanych przez jednostkę naukową patentach i innych prawach ochronnych,
 • realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • laboratoriach badawczych,
 • zorganizowanych konferencjach naukowych,
 • nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników,
 • wdrożeniach wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej i przychodach jednostki naukowej z tego tytułu.

Szczegółowy, ww. zakres danych i informacji objętych Systemem Informacji o Nauce znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 944)LINK

Termin realizacji zadań:

 • 31 sierpnia - I półrocze
 • 31 marca - II półrocze

Administratorem uczelnianym koordynującym funkcjonowanie Systemu w uczelni jest mgr inż. Wojciech Sokołowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rolę koordynatorów na Wydziale pełnią:

 • Alina Kłodzińska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Czesław Hońko - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rolę operatorów pełnią:

 • Michał Baran; Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki - zespół Toksykologii i Bioanalityki; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Łukasz Chudy; Zakład Inżynierii Komunikacyjnej; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Czajka; Zakład Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Nieruchomości; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tomasz Dąbrowski; Katedra Techniki Wodno-Ściekowej i Utylizacji Odpadów; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magdalena Orłowska; Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Maciej Król; Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Maciej Łuczak; Katedra Matematyki; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Michał Mieszczak; Katedra Geodezji; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tomasz Oberski; Katedra Geoinformatyki; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Michał Piątkowski; Katedra Konstrukcji Metalowych; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Magdalena Pietrzak; Katedra Geotechniki; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Mariusz Ruchwa; Katedra Mechaniki Budowli; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Katarzyna Steigert; Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Renata Świderska-Dąbrowska; Katedra Technologii Środowiskowych i Bioanalityki - zespół Technologii Wody i Ścieków; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Bartosz Walendzik; Katedra Gospodarki Odpadami; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, iż na podstawie Zarządzenia nr 24/2010 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników Politechniki Koszalińskiej (LINK) oraz Zarządzenia nr 25/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 (I zmiana zarządzenia wprowadzającego obowiązek rejestracji publikacji pracowników Politechniki Koszalińskiej) (LINK) pracownicy WILŚiG PK zobowiązani są do bieżącego i systematycznego rejestrowania swoich publikacji w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl). 

Aby poprawnie wprowadzić informacje o afiliacji należy wskazać w bazie PBN jednostkę, tj. Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (PBN ID: 1273) lub jednostkę najniższego możliwego poziomu, tj. Katedrę/Zakład.