• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

- Uchwała Senatu PK nr 19/2013 (LINK)
- Uchwała Senatu PK nr 9/2016 (LINK)
- Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela akademickiego (LINK - Word 2016; LINK - Word 97-2003; LINK - PDF)
- Zasady Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich (LINK)
- Progi punktowe wg Uchwały RW z 09.05.2017 r. (LINK)

Rektor Politechniki Koszalińskiej wprowadził instrukcję w sprawie sposobu i formy przekazywania rektorowi wniosków przez wydziały uczelni dotyczących podpisywanych przez rektora w imieniu uczelni umów o współpracy z podmiotami zewnętrznymi (dot. porozumień, listów intencyjnych) - PISMO OKÓLNE Nr 5/2017 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 16 października 2017 r..

- Instrukcja (LINK)
- Wniosek o zawarcie umowy o współpracę (LINK)

Zmiany organizacyjne oraz nowe funkcjonalności zaimplementowane w nowej aplikacji PBN w lipcu br. (LINK)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych - LINK