• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

- Raport z działalności naukowej i rozwoju kadry WILŚiG w roku 2017 - (LINK)


IBUK LIBRA*:
- Budownictwo - LINK
- Inżynieria Środowiska - LINK
-
 Geodezja i Kartografia - LINK

* - Dostęp jedynie z sieci Politechniki Koszalińskiej

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania dotyczących prac badawczych zleconych przez podmioty zewnętrzne w ramach UDB - nr 5/2018 z 19.01.2018 r. - LINK

- załącznik 1 - Zasady realizacji i rozliczania prac badawczych zleconych - LINK (PDF)
- załącznik 2 - Umowa - LINK (DOC)
- załącznik 3 - Zlecenie - LINK (DOCX)
- załącznik 4 - Kosztorys pracy badawczej zleconej - LINK (XLSX)
- załącznik 5 - Kalkulacja wysokości opłaty za wykorzystywanie aparatury badawczej - LINK (XLS)
- załącznik 6 - Protokół zdawczo-odbiorczy pracy badawczej zleconej - LINK (DOCX)
- załącznik 7 - Zlecenie na wystawienie faktury za wykonaną pracę badawczą zleconą - LINK (DOC)
- załącznik 8 - Rozliczenie wieloletniej pracy badawczej zleconej - LINK (XLSX)

- Uchwała Senatu PK nr 19/2013 (LINK)
- Uchwała Senatu PK nr 9/2016 (LINK)
- Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela akademickiego (LINK - Word 2016; LINK - Word 97-2003; LINK - PDF)
- Zasady Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich (LINK)
- Progi punktowe wg Uchwały RW z 09.05.2017 r. (LINK)