• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Formularze dotyczące działalności naukowo-badawczej (link)

 1. Otwarcie finansowania - działalność statutowa
 2. Otwarcie finansowania - badania służące rozwojowi młodych naukowców
 3. Konferencje naukowe
 4. Umowna działalność badawcza:
 5. Działalność inwestycyjna:
  • Duża infrastruktura badawcza - mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki aparatura naukowo-badawcza o wartości przekraczającej: 500.000 zl - w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu (załącznik nr 1)
  • Infrastruktura informatyczna (załącznik nr 2)
 6. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich
 7. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 8. Ordery i odznaczenia państwowe i odznaczenia resortowe:
  • Formularz wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (docxpdf)
  • Formularz wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (doc)
 9. Druki: Wniosek o dokonanie opłaty za konferencję, szkolenie lub kurs
 10. Wniosek o realizację badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym (Link)