• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z opracowywanym przez Dział Nauki PK sprawozdaniem na Senat Politechniki Koszalińskiej za 2016 rok, zwracamy się z prośba o przedstawienie wykazów:
- umów zawartych w roku akademickim 2016/2017 pomiędzy Jednostką a sektorem gospodarki z wyłączeniem działań dotyczących UDB, DWB oraz projektów unijnych;
- efektów ilościowych uczestnictwa zespołów badawczych Jednostki w HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*;
- pracowników jednostki zgłoszonych/pełniących rolę eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*.

Wykazy proszę dostarczyć do Dziekanatu Nauki (pokój 115C) do dnia 19.07.2017 r. Jednocześnie przypominam, iż wszystkie oryginały ww. umów winny być złożone w Dziale Nauki PK.

* - formularze udostępnione w formie drukowanej przez Dział Nauki PK