• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Na podstawie §87 i 89 Statutu Politechniki Koszalińskiej, §4 oraz §6 ust. 6 Uchwały Senatu PK Nr 19/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia Arkusza Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego. Rada Wydziału ustala następujące progi punktowe:

 • pracownik dydaktyczny: 35 pkt.
 • asystent: 35 pkt.
 • adiunkt: 50 pkt.
 • doktor habilitowany oraz profesor (zatrudniony na podstawie umowy o pracę): 55 pkt.
 • profesor (zatrudniony na podstawie mianowania): 120 pkt.
 • Minimalny procentowy udział punktów za działalność naukową: 30%

* Załącznik (LINK)