• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Przypominamy, iż na podstawie Zarządzenia nr 24/2010 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązku rejestracji publikacji pracowników Politechniki Koszalińskiej (LINK) oraz Zarządzenia nr 25/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 (I zmiana zarządzenia wprowadzającego obowiązek rejestracji publikacji pracowników Politechniki Koszalińskiej) (LINK) pracownicy WILŚiG PK zobowiązani są do bieżącego i systematycznego rejestrowania swoich publikacji w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl).

Aby poprawnie wprowadzić informacje o afiliacji należy wskazać w bazie PBN jednostkę, tj. Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji (PBN ID: 1273) lub jednostkę najniższego możliwego poziomu, tj. Katedrę/Zakład.