• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - szczegóły na stronie ministerstwa (LINK).

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 166) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, zwracam się z prośbą o złożenie w Dziekanacie pok. 109C w terminie do dnia 29-go sierpnia 2018 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej wniosków na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje, seminaria) - wg załącznika nr 1* (LINK).

* - wersja otrzymana z Działu Nauki PK

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2019 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmują zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną  infrastrukturę badawczą.

Wszelkie informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693) oraz akcie zmieniającym: rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. z 2018, poz. 1066)

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) oraz papierowej w Dziekanacie Nauki (3 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) w terminie do 23.07.2018 roku.

Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki (ZKLN) organizuje po raz kolejny konkurs „Zachodniopomorskie Noble”, którego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki naszego województwa. W ośmiu kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych zostaną nagrodzone prace wykonane w roku 2017 i spełniające wymogi najwyższych standardów (POBIERZ: Regulamin konkursu).

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów do nagrody w terminie do 11 maja 2018 roku w Dziekanacie - pokój 115C.

W związku z koniecznością umieszczenia tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2018 roku w planie zadaniowo-finansowym prosimy o złożenie w Dziekanacie pok. 109C w terminie: do dnia 13-go kwietnia 2018 roku wniosków o realizację tych badań i prac rozwojowych (LINK) w formie wydruku oraz elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga:
Wnioski o przeprowadzenie badań w roku 2018 dotyczą tylko tematów zgłoszonych do MNiSzW w roku 2017.