• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

logo Narodowego Centrum Nauki

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem MINIATURA 1  Narodowe Centrum Nauki informuje, że środki finansowe przeznaczone na ten cel na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 87/2017 r. z dnia 12 października 2017 r.  w wysokości 30 mln zł zostały już rozdysponowane w blisko 70% (stan na dzień 3 listopada 2017 r. to 20 733 738 zł).

Dodatkowo Centrum informuje, że na ocenę merytoryczną oczekują wnioski, których łączny koszt przekracza wielokrotnie pozostałe jeszcze do rozdysponowania w konkursie MINIATURA 1 środki finansowe (łączna wartość wniosków złożonych wg stanu na dzień 3 listopada 2017 r. wynosi 63 561 763 zł).

W związku z powyższym Centrum doradza przyszłym wnioskodawcom wstrzymanie się ze złożeniem wniosku w konkursie MINIATURA 1. Centrum zapewnia, że będzie kontynuować w roku 2018 r. konkurs MINIATURA (pod nazwą MINIATURA 2). Niezależnie od powyższego, w momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, Centrum wstrzyma nabór nowych wniosków oraz ocenę merytoryczną już złożonych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.

W związku z opracowywanym przez Dział Nauki PK sprawozdaniem na Senat Politechniki Koszalińskiej za 2016 rok, zwracamy się z prośba o przedstawienie wykazów:
- umów zawartych w roku akademickim 2016/2017 pomiędzy Jednostką a sektorem gospodarki z wyłączeniem działań dotyczących UDB, DWB oraz projektów unijnych;
- efektów ilościowych uczestnictwa zespołów badawczych Jednostki w HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*;
- pracowników jednostki zgłoszonych/pełniących rolę eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*.

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, zwracam się z prośbą o przekazanie w wersji papierowej oraz elektronicznej wniosków na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje, seminaria) w roku 2018 - wg załącznika nr 1.
Wnioski proszę dostarczyć do Dziekanatu Nauki najpóźniej do dnia 11.09.2017 r. Wersję elektroniczną należy przesłać na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMULARZ KOJARZENIA PODMIOTÓW „Find your partner for LIFE !”, który ma za zadanie pomóc w znalezieniu podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach projektów LIFE (LINK).

Wiele firm liczy na współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność w podobnym obszarze. Często wręcz uzależnia od tego powodzenie swoich projektów. Współpraca kilku podmiotów zwiększa przecież szanse na powodzenie, wzbogaca i uatrakcyjnia projekt. Tym bardziej, że Komisja Europejska zaleca i wręcz promuje przedsięwzięcia napisane i zaprojektowane do realizacji przez kilka podmiotów. Niekiedy trudno takie firmy wychwycić. Brakuje na rynku odpowiednich instrumentów, wyszukiwarek i możliwości sprawnego kontaktu z osobami oddelegowanymi właśnie do nawiązywania współpracy i kontaktowania się z bezpośrednio zainteresowanymi osobami.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza.  Kluczowe jest wybranie obszaru zainteresowań i krótki opis przedsięwzięcia, nad którym Państwo pracujecie. W najbliższym czasie pojawi się na stronie baza potencjalnych beneficjentów, którzy szukają partnerów do realizacji swoich projektów.