• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

W związku z audytem oraz w oparciu o Regulamin infrastruktury badawczej Politechniki Koszalińskiej § 2, pkt. 2,3,7 proszę o przygotowanie informacji zgodnie z tabelą (ZAŁĄCZNIK).
Powyższe działania mają na celu ocenę stopnia wykorzystania infrastruktury badawczej, dokumentem stanowiącym podstawę opracowania informacji jest wydruk z kwestury.
Informację proszę złożyć w Dziekanacie pok. 109C w terminie do dnia 7. grudnia 2018 roku.

W związku z obowiązkiem złożenia oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Koszalińskiej w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114, pkt 2 i 3 ustawy, proszę o złożenie w terminie do dnia 22-go listopada 2018 roku w formie druku w Dziekanacie (pok. 109C) następujących dokumentów:

- oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej - załącznik nr 1 (DOCX, PDF)
- oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej - załącznik nr 2 (DOCXPDF)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.

Jednocześnie informujemy, że treść powyższych aktów prawnych znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl. Prosimy o przygotowanie wniosków w 2-ch egzemplarzach oraz wpisanie osób sporządzających i wypełniających wnioski. Obowiązuje dwustronne drukowanie treści wniosków.

Prosimy o dostarczenie przygotowanych wniosków w formie papierowej do Dziekanatu Nauki pok. 109C oraz przesłanie wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9. listopada 2018 roku.

Formularze znajdują się na stronie Działu Nauki PK (link).

W związku z wymaganiami nowej Ustawy przekazuję ankietę służącą, podjętej w skali Uczelni, wewnętrznej analizie potencjału i dorobku naukowego pracowników z podziałem na dyscypliny naukowe. Informacje zbierane w ankiecie (LINK) pozwolą kierownictwu Uczelni na przeanalizowanie „siły” dyscyplin naukowych reprezentowanych przez środowisko naukowe Politechniki. Deklaracja złożona w ankiecie ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczna z formalnym oświadczeniem pracownika prowadzącego działalność naukową lub biorącego udział w prowadzeniu działalności naukowej, o wyborze dyscypliny, której złożenia wymaga Ustawa w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Proszę o przesłanie plików wypełnionych ankiet na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r.

W związku z przydziałem środków na dofinansowanie utrzymania potencjału badawczego informujemy, że warunkiem uruchomienia finansowania tematów jest złożenie następujących dokumentów:

W związku z przyznaniem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2018 roku informuję, że warunkiem uruchomienia finansowania tematu jest złożenie następujących dokumentów:

Dokumenty w terminie: do dnia 5-go października 2018 roku należy dostarczyć w formie wydruku do Dziekanatu (pok. 109C) oraz w wersji elektronicznej przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - dokumenty pochodzą ze strony Działu Nauki PK (LINK).