• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 109C) w terminie do 04. lutego 2019 roku wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2017 (pobierz: wniosek o nagrodę indywidualną - POBIERZ, wniosek o nagrodę zespołową - POBIERZ). Przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród - podstawa prawna - POBIERZ. Wnioski należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zwracamy się z prośbą o złożenie w formie pisemnej w Dziekanacie (pok. 109C) i przesłanie drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 18. stycznia 2019 roku raportów z realizacji tematów badawczych finansowanych w roku 2018 ze środków na działalność statutową. Zaleca się takie opracowanie raportu, aby w sposób pełny przedstawiał istotę prowadzonych badań, zastosowaną metodykę oraz osiągnięte wyniki. Nierzetelnie przygotowane raporty będą zwracane do uzupełnienia.

Raport należy sporządzić wg wzoru nr 1 (POBIERZ - wzór 1*).

Do raportu należy dodatkowo załączyć:
- kartę informacyjną jednostki (Katedra, Zakład) – zawierające zestawienie dorobku z badań naukowo-badawczych i rozwoju kadry w 2018 roku (POBIERZ - wzór 4*).
- wykaz publikacji naukowych i monografii przyjętych do publikacji w 2018 roku. Do wykazów zaleca się załączyć w formie papierowej kopie stron: tytułowej i redakcyjnej oraz spis treści. Wykaz publikacji należy przygotować w jednolitym układzie bibliograficznym zawierającym: nazwiska i imiona autorów; tytuł publikacji; miejsce publikacji; rok publikacji; numery stron publikacji.

Przypominamy również, że publikacje muszą obowiązkowo znajdować się w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl) z afiliacją WILŚiG PK (ID 1273) lub niższą w tej strukturze - LINK.

* - Formularze z Działu Nauki PK.

W związku z obowiązkiem złożenia oświadczeń upoważniających do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, wynikającą z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Koszalińskiej w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114, pkt 2 i 3 ustawy, proszę o złożenie w terminie do dnia 28-go grudnia 2018 roku w formie druku w Dziekanacie (pok. 109C) upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową - załącznik nr 3 (DOCXPDF).

W związku z audytem oraz w oparciu o Regulamin infrastruktury badawczej Politechniki Koszalińskiej § 2, pkt. 2,3,7 proszę o przygotowanie informacji zgodnie z tabelą (ZAŁĄCZNIK).
Powyższe działania mają na celu ocenę stopnia wykorzystania infrastruktury badawczej, dokumentem stanowiącym podstawę opracowania informacji jest wydruk z kwestury.
Informację proszę złożyć w Dziekanacie pok. 109C w terminie do dnia 7. grudnia 2018 roku.

W związku z obowiązkiem złożenia oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Politechnice Koszalińskiej w ramach stosunku pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114, pkt 2 i 3 ustawy, proszę o złożenie w terminie do dnia 22-go listopada 2018 roku w formie druku w Dziekanacie (pok. 109C) następujących dokumentów:

- oświadczenia o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej - załącznik nr 1 (DOCX, PDF)
- oświadczenia o prowadzeniu działalności naukowej - załącznik nr 2 (DOCXPDF)