• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.

W związku z opracowywanym przez Dział Nauki PK sprawozdaniem na Senat Politechniki Koszalińskiej za 2016 rok, zwracamy się z prośba o przedstawienie wykazów:
- umów zawartych w roku akademickim 2016/2017 pomiędzy Jednostką a sektorem gospodarki z wyłączeniem działań dotyczących UDB, DWB oraz projektów unijnych;
- efektów ilościowych uczestnictwa zespołów badawczych Jednostki w HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*;
- pracowników jednostki zgłoszonych/pełniących rolę eksperta Komisji Europejskiej w ramach HORYZONT2020 w roku akademickim 2016/2017 (LINK)*.

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, zwracam się z prośbą o przekazanie w wersji papierowej oraz elektronicznej wniosków na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje, seminaria) w roku 2018 - wg załącznika nr 1.
Wnioski proszę dostarczyć do Dziekanatu Nauki najpóźniej do dnia 11.09.2017 r. Wersję elektroniczną należy przesłać na emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMULARZ KOJARZENIA PODMIOTÓW „Find your partner for LIFE !”, który ma za zadanie pomóc w znalezieniu podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach projektów LIFE (LINK).

Wiele firm liczy na współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność w podobnym obszarze. Często wręcz uzależnia od tego powodzenie swoich projektów. Współpraca kilku podmiotów zwiększa przecież szanse na powodzenie, wzbogaca i uatrakcyjnia projekt. Tym bardziej, że Komisja Europejska zaleca i wręcz promuje przedsięwzięcia napisane i zaprojektowane do realizacji przez kilka podmiotów. Niekiedy trudno takie firmy wychwycić. Brakuje na rynku odpowiednich instrumentów, wyszukiwarek i możliwości sprawnego kontaktu z osobami oddelegowanymi właśnie do nawiązywania współpracy i kontaktowania się z bezpośrednio zainteresowanymi osobami.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza.  Kluczowe jest wybranie obszaru zainteresowań i krótki opis przedsięwzięcia, nad którym Państwo pracujecie. W najbliższym czasie pojawi się na stronie baza potencjalnych beneficjentów, którzy szukają partnerów do realizacji swoich projektów.

W związku z  terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. 2015, poz. 1462) informuję, że wnioski składa się elektronicznie.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) oraz papierowej w Dziekanacie Nauki (3 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) w terminie do 18.07.2017 roku.