• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. obowiązują następujące terminy procedowania wniosków o finansowanie projektów badawczych podlegających ocenie w trybie konkursowym przeprowadzanym przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (RN):

- 20.12.2019 r., składanie wniosków (wersja elektroniczna i drukowana) do przewodniczącego RN,

- 23.12.2019 r., przekazanie przez przewodniczącego RN wersji elektronicznej członkom RN,

- 23.12.2019 r., przekazanie prorektorowi ds. badań terminów posiedzeń RN poświęconych ocenie

   projektów,

- 08,09,10.01.2020 r., rozpoczęcie prezentacji i oceny projektów na otwartym posiedzeniu RN,

- 14.01.2020 r., ocena projektów przez członków RN na posiedzeniu zamkniętym

- 17.01.2020 r., zatwierdzenie listy rankingowej projektów i rekomendowanie prorektorowi ds.

     badań finansowanie projektów, które uzyskały największą liczbę punktów.

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzenia JM Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2019 z dnia 13 listopada 2019, w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonymi na finansowanie badań.

Treść Zarządzenia 68/2019 JM Rektora Politechniki Koszalińskiej wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4:

Zarzadzenie_Nr_19-68.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 61/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany sposobu obowiązkowego rejestrowania publikacji pracowników Politechniki Koszalińskiej w bazie „Polska Bibliografia Naukowa”, pracownicy PK zobowiązani są do bieżącego i systematycznego przekazywania danych dotyczących swoich publikacji najpóźniej do 1 miesiąca od daty publikacji celem rejestracji w bazie PBN.

Proces wprowadzania i sprawdzania poprawności danych prowadzić i obsługiwać będą uprawnieni pracownicy Biblioteki PK. Przekazywanie danych o publikacji odbywa się za pomocą formularzy elektronicznych dla trzech rodzajów dokumentów (artykuł, książka, rozdział) zgodnych z wymogami PBN. Formularze, instrukcje i komunikaty dotyczące PBN są dostępne na stronie www.biblioteka.tu.koszalin.pl w zakładce PBN-Rejestracja dorobku naukowego PK.

Zarządzenie Nr 61//2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej:

http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2019/Zarzadzenie_Nr_19-61.pdf(link)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych (orderów i odznaczeń) oraz odznaczeń resortowych (Medalu Komisji Edukacji Narodowej). Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.Jednocześnie informujemy, że treść powyższych aktów prawnych znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl.

Prosimy o przygotowanie wniosków w 2-ch egzemplarzach oraz wpisanie osób sporządzających i wypełniających wnioski. Obowiązuje dwustronne drukowanie treści wniosków.Prosimy o dostarczenie przygotowanych wniosków w formie papierowej do Dziekanatu Nauki pok. 109C oraz przesłanie wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 31. pażdziernika 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Nauki PK (link).

Formularze do pobrania:

Treść rozporządzenia

Wzór wniosku  o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę(pobierz)

Wzór wniosku o nadnie orderu lub odznaczeniea innego niz Medal o Długoletnią służbę(pobierz)

wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (pobierz)

 

Aktualne wzory formularzy uczelniach dotyczących działalności naukowo-badawczej są dostępne w zakładce „Formularze” (LINK).