• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę.

Jednocześnie informujemy, że treść powyższych aktów prawnych znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl. Prosimy o przygotowanie wniosków w 2-ch egzemplarzach oraz wpisanie osób sporządzających i wypełniających wnioski. Obowiązuje dwustronne drukowanie treści wniosków.

Prosimy o dostarczenie przygotowanych wniosków w formie papierowej do Dziekanatu Nauki pok. 109C oraz przesłanie wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9. listopada 2018 roku.

Formularze znajdują się na stronie Działu Nauki PK (link).

W związku z wymaganiami nowej Ustawy przekazuję ankietę służącą, podjętej w skali Uczelni, wewnętrznej analizie potencjału i dorobku naukowego pracowników z podziałem na dyscypliny naukowe. Informacje zbierane w ankiecie (LINK) pozwolą kierownictwu Uczelni na przeanalizowanie „siły” dyscyplin naukowych reprezentowanych przez środowisko naukowe Politechniki. Deklaracja złożona w ankiecie ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczna z formalnym oświadczeniem pracownika prowadzącego działalność naukową lub biorącego udział w prowadzeniu działalności naukowej, o wyborze dyscypliny, której złożenia wymaga Ustawa w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Proszę o przesłanie plików wypełnionych ankiet na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r.

W związku z przydziałem środków na dofinansowanie utrzymania potencjału badawczego informujemy, że warunkiem uruchomienia finansowania tematów jest złożenie następujących dokumentów:

W związku z przyznaniem środków dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2018 roku informuję, że warunkiem uruchomienia finansowania tematu jest złożenie następujących dokumentów:

Dokumenty w terminie: do dnia 5-go października 2018 roku należy dostarczyć w formie wydruku do Dziekanatu (pok. 109C) oraz w wersji elektronicznej przesłać na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* - dokumenty pochodzą ze strony Działu Nauki PK (LINK).

Minister Inwestycji i Rozwoju rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - szczegóły na stronie ministerstwa (LINK).

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 166) w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, zwracam się z prośbą o złożenie w Dziekanacie pok. 109C w terminie do dnia 29-go sierpnia 2018 roku w wersji papierowej oraz elektronicznej wniosków na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą (np. konferencje, seminaria) - wg załącznika nr 1* (LINK).

* - wersja otrzymana z Działu Nauki PK